Adormirea Maicii Domnului

Biserica Ortodoxă prăznuiește în fiecare an, la 15 august, Adormirea Maicii Domnului, cea mai de seamă dintre sărbătorile Sfintei Fecioare. În credința populară, Maica Domnului este protectoarea familiei, a fertilității și a nașterii.

Potrivit Tradiției Bisericii, Dumnezeu a înștiințat-o pe Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai înainte cu trei zile, despre mutarea ei de pe pământ la Cer. Totul s-a întâmplat în valea lui Iosaphat, situată în satul Ghetsimani. Arhanghelul Gavriil a vestit-o, pe când se ruga pe Muntele Măslinilor, că va muri într-o zi de vineri ca peste trei zile, duminica, să poată pleca la Hristos.

Bucuroasă, Fecioara a anunțat pe Maria Magdalena și pe celelalte, precum și pe Sf. Ioan, arătându-le o ramură de palmier din paradis. Sf. Ioan a trimis vorbă tuturor apostolilor, ucenicilor, rudelor și prietenilor. Născătoarea de Dumnezeu s-a suit degrabă în Muntele Măslinilor ca să se roage. Și-a împărțit văduvelor sărace veșmintele, apoi și-a luat iertăciune de la toți și, culcându-se pe pat, a făcut rugăciune pentru întărirea lumii și pentru viețuirea în pace. După ce a terminat pregătirile pentru înmormântare, Fecioara Maria și-a încredințat sufletul în mâinile Fiului Său, spunând: „Fiule, în mâinile Tale îmi dau duhul meu“. Apoi și-a dat duhul ca și când ar fi căzut în somn. Fața ei lucea ca soarele și o dulce mireasmă se răspândea din trupul ei sfânt. Era o adormire, nu o moarte – de unde și denumirea sărbătorii. Apostolii, înconjurați de o mulțime de oameni, au purtat patul mortuar cu trupul Fecioarei Maria spre locul rânduit pentru înmormântare.

Apostolii au zăbovit acolo încă trei zile, așteptându-l pe Apostolul Toma, care nu ajunsese la timp. Sosind și Toma, acesta i-a rugat pe Apostoli să deschidă mormântul moment în care s-a putut constata că trupul ei nu se mai afla în mormânt, ci se înălțase la Fiul Său. Sfânta Maria a dispărut din mormânt înainte ca acesta să fi fost pecetluit ca să nu dea necredincioșilor prilejul de a spune, ca în cazul lui Hristos, că trupul i-ar fi fost furat. Mutată în ceruri de îngeri, Maica se roagă necontenit pentru noi și vindecă pe mulți bolnavi prin binecuvântarea ei. Fecioara Maria, cea mai îndrăgită divinitate feminină a calendarului creștin ortodox, este invocată de fete pentru grăbirea căsătoriei, de femei pentru ușurarea nașterii, de păgubiți pentru prinderea hoților și, în general, de toți cei aflați în grea cumpănă.

Lasă un comentariu