Puterea transformării sau Marea Putere Cosmică Kali

Marea Putere Cosmică Kali reprezintă energia esențială a timpului și puterea uluitoare a transformării. Kali este una dintre cele zece mari Puteri Cosmice (Mahavidyas), fațete ale energiei feminine. Fiecare fațetă reprezintând o particularitate cosmică, însă toate conduc către o frumusețe spirituală copleșitoare.
Energia lui Kali acționează pentru a inversa procesul obișnuit al creației. Ea are puterea de a transforma elementele: pământul în apă, apa în foc, focul în aer, aerul în eter și eterul în conștiința pură. Ea ne duce înapoi din manifestarea dualității, la cel Unic, la reintegrarea lumii în Sinele nostru cel mai profund – Sinele Suprem Atman.
Ea ne ajută să ne retragem întreaga atenție din exterior, din minte, emoții și simțuri către centrul inimii. Astfel, Kali poate fi considerată Zeița Primordială, Jnana sau Înțelepciunea ce ne conduce înapoi la Sinele aflat în inimă, unificând experiențele noastre în ea. Kali este Nirvana Shakti, puterea care ne conduce la dizolvare sau la intrarea în Nirvana din noi înșine. Kali este una dintre cele mai puțin înțelese puteri cosmice, numită și „muza tutelară a celor puternici” este adorată doar de cei care se încumetă într-o aventură nobilă și transfomatoare ce are ca scop desăvârșirea spirituală. Doar cei care au curajul să se avânte în tenebrele înspăimântătoare, pot beneficia de grația și compasiunea acestei zeități.
Reprezentările Zeiței Kali
Marea Putere Cosmică Kali este reprezentată ca o zeiță având pielea de culoare neagră. Ea dansează deasupra corpului inert și alb a lui Shiva, reprezentare a celor două aspecte fundamentale ale realității: aspectul static și transcendent al Conștiinței (Shiva) și aspectul dinamic și imanent al conștiinței (dansul lui Kali). Shiva semnifică Lumina divină, infinită şi fără de suport, el este inert și şi nemişcat precum un cadavru, deoarece în lipsa acţiunii şi a mişcării Conştiinţa este pură, omogenă şi compactă. Dansul Marii Zeiţe Kali semnifică aspectul dinamic şi activ al Conştiinţei Divine în Manifestare, iar culoarea întunecată a pielii sale arată că în procesele Creaţiei, Kali „dizolvă” tot ce este asociat cu întunericul sau vidul existenţial.
Diferitele reprezentări ale zeiţei au în comun elemente fundamentale precum cadavrul lui Shiva, atitudinea glorioasă, culoarea neagră etc., dar pot să difere totuşi prin amănunte ce constituie nuanţări ale rolului pe care Kali îl joacă în Manifestare.
Reprezentarea de culoare neagră a lui Kali sugerează asocierea ei cu profunzimile Conştiinţei Supreme a lui Dumnezeu sub formele grosiere ale materiei. Kali are gura larg deschisă şi limba mult scoasă în afară, reprezentând simbolic gestul (mudra) „devorării” sau “consumării” întregii Creaţii. În acelaşi timp însă, acest aspect teribil şi înfricoşător (pentru cei care nu cunosc semnificaţiile esoterice profunde ale acestei imagini) este dublat de atitudinea surâzătoare a Marii Zeiţe, care priveşte astfel cu bunătate şi afecţiune toate fiinţele din Manifestare şi le susţine viaţa şi evoluţia.
Râsul lui Kali
Râsul lui Kali semnifică şi atitudinea ironică faţă de cei care, ignorând legile armoniei şi echilibrului macrocosmic, îşi imaginează că se pot sustrage evoluţiei spirituale. Marea Zeiţă are trei ochi cu care „supervizează” toate lumile care îşi desfăşoară activitatea în cele trei aspecte ale timpului: trecut, prezent şi viitor. Într-o mână ţine un craniu a cărui simbolistică este cea de receptacul al misterelor Creaţiei, al învăţăturilor oculte şi al originii celor trei sfere principale de conştiinţă (fizică, subtilă şi cauzală).
Goliciunea zeiței
Sabia pe care o ține în altă mână Kali are simbolizează tăierea legăturilor şi a ataşamentelor de lumea manifestată în scopul pregătirii adeptului pentru actul eliberării spirituale supreme. Părul Zeiţei, lung şi fluturând în vânt, semnifică puterea graţiei sale depline de a conferi fiinţei eliberarea din „lanţurile” karmei. Bunăvoinţa şi compasiunea lui Kali sunt subliniate de poziţia specifică a două dintre mâinile sale, care execută gesturile de îndepărtare a fricii şi de oferire a darurilor spirituale şi a puterilor paranormale.
În jurul gâtului poartă un şirag din capetele tăiate ale demonilor şi ale entităţilor malefice, certificând victoria binelui. Corpul ei gol este stropit de sângele care se scurge din aceste capete tăiate, iar ca cercei ea poartă trupurile a două cadavre umane. Aspectul teribil al lui Kali este amplificat de sângele care îi curge prin cele două părţi ale gurii sale larg deschise, care aşa după cum s-a explicat anterior, semnifică „devorarea” continuă a oricărui aspect manifestat. Goliciunea zeiţei indică faptul că puterea nu îi este limitată de niciun aspect al Creaţiei, fiind ea însăși creatoarea întregului univers.

Lasă un comentariu